torna

Detall de la notícia

Imatge 2839934

Convocatòria del programa de formació i transferència "Cap a la coeducació als centres educatius"

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, conjuntament amb l’Institut Balear de la Dona, ha convocat el programa de  formació i transferència als centres docents “Cap a la coeducació als centres educatius” per promoure la igualtat entre homes i dones mitjançant la formació als centres educatius. Aquest programa ha de permetre consensuar, planificar i executar actuacions encaminades a treballar la coeducació com un element més dins el currículum, amb la finalitat de dur a terme actuacions educatives per incidir en les necessitats que, en aquest respecte, es deriven del context social i educatiu actual.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

  • Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
  • Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
  • Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
  • Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

El termini per sol·licitar la participació en aquest programa finalitza el 31 de maig de 2017. Els centres que estiguin interessats han de presentar la seva sol·licitud al Servei de Formació del Professorat.