torna

Detall de la notícia

Informació sobre la vacunació de diftèria-tetàn-tos ferina als 6 anys

La Direcció General de Salut Pública va haver de suspendre de manera temporal la vacunació dels infants de 6 anys contra el tètan, la diftèria i la tos ferina a causa de la manca de subministrament de la vacuna des de finals de 2015 en bona part d’Europa.

A hores d’ara, les companyies farmacèutiques han informat que el subministrament es reprendrà de manera normal durant el 2017. Per això, la DG de Salut Pública comunica que a partir del segon semestre de 2017 es disposarà de les dosis necessàries per vacunar tots els infants que estan pendents que se’ls administri aquesta dosi.

Confirmarem aquesta informació tan aviat com se sàpiguen les dates concretes de la represa del subministrament.
Per a més tranquil·litat dels pares i de les mares, volem recordar que aquests infants encara conserven la immunitat de les dosis que varen rebre en la primera infància, que són les primordials per instaurar una bona protecció al llarg de la vida.