Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'ordre per la qual es regula l'educació secundària per a persones adultes que condueix al títol de graduat en ESO

Darrera actualització: Mon Feb 13 12:43:16 CET 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té com a objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma puguin opinar-ne i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat d’aprovar la norma.

c. Els objectius de la norma.

d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Veure els documents editables

Així, abans de la redacció del projecte d’ordre per la qual es regula l’educació secundària per a persones adultes que condueix al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears i es regula el Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (passatge de Guillem de Torrella, núm. 1, 1a planta, 07002 Palma), en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant el web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears