torna

Detall de la notícia

Imatge 2829129

Jornada d'Internet Segura per a professionals

- Segons l’estudi “Ús d’Internet per part dels alumnes d’ESO de les Illes Balears” davant un abús a un company 6 de cada 10 menors demanaria ajuda a un adult i el 55,7% hi intervindria per frenar-lo; mentre que en cas de ser-ne víctimes confiarien majoritàriament en els seus pares i mares

- L'informe s'ha presentat durant una jornada per a professionals amb motiu del Dia de la Internet Segura


L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), l’Institut Balear de la Joventut, la Fundació Bit i l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears s’han sumat un any més a l’esdeveniment internacional Dia de la Internet Segura, que enguany duu com a lema “Sigues part del canvi: units per una Internet més segura”. Es tracta d’una iniciativa europea a la qual el Govern ha donat suport organitzant una jornada formativa adreçada a educadors, docents, policies tutors, associacions de mares i pares, tècnics de joventut, personal sociosanitari i mediadors juvenils.

El director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Serafín Carballo, ha assegurat que els menors pertanyen a una cultura digital que els fa actors en la societat de la informació i la comunicació, i els obre un món d’oportunitats i aprenentatges, però que la seva edat, inexperiència o immaduresa els fa vulnerables i, per tant, s’ha de crear una cultura de responsabilitat i bon ús des de tots els àmbits. L’ODDM ha registrat un increment de les queixes i les consultes relacionades amb l’ús inadequat d’Internet que afecta menors, un increment que també ha detectat l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (ICEE), que en la memòria del curs passat recull que els centres educatius han obert 89 protocols de ciberassetjament, la qual cosa suposa el 29 % del total. Marta Escoda, directora de Convivèxit, ha recordat que, precisament, el curs passat els centres educatius han disposat d’un protocol específic de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar, molt ben valorat pels centres educatius, i que això ha suposat un creixement de consultes sobre aquesta matèria. El protocol inclou referències especials al ciberassetjament en les pautes de prevenció, amb eines i directrius, tant per al professorat com per a les famílies, en col·laboració amb l’IB-Jove, la figura del policia tutor o la UIB, entre d’altres.

Des de l’Institut Balear de la Joventut s’afirma que les tecnologies hi són per quedar-s’hi, i que cada vegada tenen més influència en el nostre dia a dia i en el dels infants i els joves. En nom de l’IB-Jove, el director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, ha assegurat que es treballa per dotar els joves, pares i mares, mestres i la població en general de recursos, habilitats, competències socials, autonomia i seguretat per fer que l’experiència digital no es converteixi en una experiència negativa. Més de 5.715 alumnes d’educació primària i ESO han passat pels tallers de formació de l’IB-Jove, que també ha iniciat el programa pilot “Cibermentor” a tres centres d’educació secundària obligatòria.

Per part seva, el coordinador del Programa de Policia Tutor, de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, Rafel Covas, ha apuntat que el curs passat es varen fer 626 xerrades preventives sobre l’ús de les xarxes socials, els telèfons mòbils amb accés a Internet o altres dispositius, i sobre l’assetjament escolar a través de les noves tecnologies. Aquestes sessions han arribat a un total de 12.293 alumnes d’educació primària i educació secundària obligatòria de 43 municipis de les Illes Balears.

Des de la Direcció General d'Innovació Tecnològica, Benjamí Villoslada, ha apuntat que els joves empren les noves tencologies amb naturalitat però necessiten ser educats en el seu ús i que Internet, per si mateix, no és ni segur ni insegur.

Durant la jornada d’avui, la Fundació Bit ha presentat l’estudi Ús d’Internet per part dels alumnes d’ESO de les Illes Balears”, elaborat a partir d’una mostra de 2.696 alumnes, d’entre 10 i 15 anys, de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, de 31 centres d’educació secundària. Segons aquest informe, 6 de cada 10 menors demanaria ajuda a un adult davant un cas de ciberassetjament, i el 55,7 % hi intervindria per frenar-lo. L’informe també revela que les víctimes de ciberassetjament confien majoritàriament en els pares i mares a l'hora d'explicar el conflicte.

L’estudi detecta que 2 de cada 10 alumnes coneixen un o més casos d’algú que s'ha sentit assetjat sexualment a través de missatges de mòbil, xats o missatges de correu electrònic, entre d'altres, i més del 50 % coneix alumnes que han rebut missatges amb insults i burles durant el darrer any. S’observa que els alumnes de 3r i 4t d’ESO són els que més coneixen algun perjudicat i, en alguns casos, fins i tot es dobla la xifra respecte dels cursos inferiors. Això pot ser a causa que els alumnes més joves accedeixen menys a Internet, de manera que no hi estan tan exposats, o al fet que en fan menys usos. Com més anys té el menor, més incidència hi ha de ciberconflictes, i les nines tenen coneixement de més casos que els nins, especialment, en el cas d’haver rebut missatges amb insults i burles.

A la pregunta de si ha patit alguna forma de ciberconflicte en els darrers dos mesos, 1 de cada 10 menors afirma que en alguna ocasió ha patit la publicació o compartició d'alguna imatge o vídeo seu sense el seu consentiment, i fins a un 8,1 % afirma que, alguna o diverses vegades, s'ha sentit assetjat sexualment a través de missatges de mòbil, xats, etc. En aquest cas, les nines manifesten que són més agredides que els nins, encara que els nins ho pateixen més sovint.

Quan es demana el tipus d'implicació dels alumnes en les situacions de ciberconflicte, crida l'atenció l'alt percentatge d'observadors. Les eines de missatgeria instantània, com el WhatsApp o el Telegram, faciliten la figura de l'observador, ja que molts menors reben alhora en els seus dispositius imatges i vídeos d'altres companys. Aquesta dada està relacionada amb el temps de connexió a Internet per part dels menors; 1 de cada 4 alumnes passa més de quatre hores el dia a Internet.

L’informe, que es pot consultar complet a la pàgina web de la Fundació Bit, analitza les diferències més significatives segons l'illa, el curs, l'edat o el gènere de l'alumne, el tipus de conflicte, i l’edat i els estudis dels progenitors.