Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Procés de matriculació d'estudis d'educació secundària per a persones adultes (ESPA) corresponent al segon quadrimestre

Procés de matriculació d'estudis d'educació secundària per a persones adultes (ESPA) corresponent al segon quadrimestre

Darrera actualització: Thu Feb 02 11:45:26 CET 2017

El període de matrícula per als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre serà del 13 al 17 de febrer de 2017.

L’educació de persones adultes està dirigida a persones majors de devuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis.

Excepcionalment poden cursar els ensenyaments formals les persones majors de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

 a)   Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti assistir als ensenyaments que imparteixen els centres educatius en règim ordinari.

 b)   Ser esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.

 c)   Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials.

L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que es trobi en alguna de les situacions indicades amb anterioritat, ha d’aportar la documentació que ho acrediti en el moment d’inscriure’s.

Centres d’educació de persones adultes que ofereixen estudis d’ESPA

Els impresos de sol·licitud es poden trobar en el centre d’educació de persones adultes (CEPA) en el qual es vulguin cursar els estudis d’ESPA. La relació de centres que ofereixen aquests estudis és la següent:

  • Mallorca: CEPA Alcúdia, CEPA Amanecer (Palma), CEPA Artà, CEPA La Balanguera (Palma), CEPA Calvià, CEPA Camp Rodó (Palma), CEPA Francesc de Borja Moll (Inca), CEPA Llevant (Manacor), CEPA Mancomunitat del Pla (Vilafranca de Bonany), CEPA Mancomunitat del Raiguer (Binissalem), CEPA Sa Pobla, CEPA S’Arenal, CEPA Son Canals (Palma) i CEPA Sud (Campos).
  • Menorca: CEPA Ciutadella i CEPA Joan Mir i Mir (Maó).
  • Eivissa: CEPA Pitiüses (Eivissa) i CEPA Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany).
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears