torna

Detall de la notícia

Imatge 2810219

Serveis Socials i Educació renoven el Fons Escolar d'Emergència Social per a famílies amb dificultats econòmiques

- Es calcula que 2.811 alumnes s’han beneficiat d’aquest fons el curs 2015-2016
-
En total, en les dues convocatòries del fons, s’hauran destinat 620.000 euros

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han presentat avui la nova convocatòria del fons escolar d’emergència social (FEES) per atendre necessitats urgents en els centres escolars de famílies amb dificultats econòmiques. Els han acompanyat el director general de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. El FEES es creà el curs passat (2015-2016) i permet als centres educatius atendre situacions d’emergència social dels alumnes que sovint interfereixen greument en el procés d’escolarització. Alguns exemples d’aquestes situacions són les d’alumnes amb dificultats per adquirir material escolar, per a berenars i dinars, per a escola matinera i per a activitats escolars complementàries, entre d’altres. El fons va destinat a centres educatius públics d’infantil, primària i secundària de totes les illes.

Dels 290 centres públics, n’hi ha 210 que han esgotat els doblers que reberen del FEES els curs 2015-2016, mentre que 80 han indicat que no necessitaven reposar-lo. Cal tenir present que durant el curs 2015-2016 es destinaren 390.000 euros al FEES, dels quals 269.506 s’han gastat i 120.494 han quedat com a romanent en els centres.

Per establir la dotació del fons per al curs 2016-2017, s’ha fet un estudi de les necessitats dels centres educatius i de l’aplicació del fons en la primera convocatòria, tenint en compte els paràmetres següents:

- Característiques dels centres: nombre d’alumnes, nombre de sol·licituds d’ajuts de menjador i puntuació de les sol·licituds.
- Tipologia de les necessitats satisfetes durant el curs anterior. S’han prioritzat l’alimentació i el material escolar.
- Romanent del curs anterior a cada centre.
- Necessitats que cada centre ha especificat de manera quantitativa i qualitativa en la sol·licitud.
 
A partir d’aquests paràmetres, s’ha considerat que la reserva de doblers per al fons ha resultat més que suficient, atès que s’ha generat romanent en 80 centres. Per això, es destinaran 230.000 euros al fons per al curs 2016-2017, a partir d’una aportació de 90.000 euros de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i 140.000 euros de la Conselleria d’Educació i Universitat. Això suposarà que renovaran el fons 210 centres de les Balears: 158 a Mallorca, 22 a Menorca, 29 a Eivissa i 2 a Formentera. Els altres 80 centres mantenen romanent suficient del fons per a la despesa del curs actual: 55 a Mallorca, 6 a Menorca, 17 a Eivissa i 2 a Formentera. En total, en les dues convocatòries del fons, 2015-2016 i 2016-2017, s’hauran destinat 620.000 euros per atendre les necessitats urgents de les famílies en els centres educatius. Els centres han destinat majoritàriament els doblers del fons a alimentació (33,15 %), a material escolar (23,7 %), a llibres de text (22 %) i a activitats complementàries (17,7%).
 
Es calcula que 2.811 alumnes s’han beneficiat d’aquest fons el curs passat, a més d’un nombre indeterminat d’alumnes que s’han beneficiat de compres conjuntes de material o aliments realitzades per diversos centres. S’ha de tenir en compte que el fet d’introduir millores notables en la gestió i en la dotació tant dels ajuts de menjador com dels fons de reutilització de llibres ha suposat una nova variable per tenir en compte. Cal recordar que gairebé s’ha doblat el nombre de beneficiaris d’ajuts de menjador i que s’ha incrementat l’ajut de reutilització de llibres de 10 a 50 euros per alumne.