torna

Detall de la notícia

Imatge 2809003

Publicades les convocatòries per cobrir places de directors i d'assessors dels centres de professorat de les Illes Balears

En el BOIB núm. 9, de dia 21  de gener de 2017, s’han publicat les convocatòries per cobrir mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis places de directors i d’assessors en els cinc centres de professorat (CEP) de les Illes Balears. En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Les places es reparteixen de la manera següent:

Assessors

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació científica, tècnica i professional: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: dues places.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

Directors

Les places de directors corresponen als CEP d’Inca, Eivissa i Formentera.

Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

 • Primera fase: es valoraran els mèrits dels aspirants.
 • Segona fase: els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal.

Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.

Documents