torna

Detall de la notícia

Imatge 2808151

Una quarantena d'associacions que representen persones immigrants de les Illes Balears assistiren a la reunió informativa celebrada al Casal d'Associacions d'Immigrants

Una quarantena d'associacions que representen persones immigrants de les Illes Balears assistiren  a la reunió informativa celebrada al Casal d’Associacions d’Immigrants, prèvia a la constitució del Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears i a la qual s’ha informat de la naturalesa i funcionament d’aquest nou òrgan de participació. A la trobada hi assistiren la consellera de Serveis Socials i Cooperació i el director general de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach.

 

La intenció d’aquesta reunió, a la qual es va convidar totes les entitats d’immigrants que figuren al registre de la comunitat autònoma, és per una banda, informar-les de la creació del Consell Assessor, que substituirà el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears, i per una altra, convidar-les a formar part d’aquest òrgan d’assessorament i participació.

 

La creació del Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears suposarà la reactivació dels òrgans de participació en matèria d’immigració i té com a objectiu ser un instrument operatiu i àgil envers la participació de les persones immigrades de les illes en tot allò que fa referència a la seva integració.  Servirà també per actualitzar la xarxa associativa que representa les persones immigrades de les Illes Balears i adaptar els òrgans consultius i de participació a la realitat actual d’aquestes entitats.