torna

Detall de la notícia

Imatge 2808105

Publicacions ocasionals de l'EBAP

El sistema de publicacions ocasionals posat en marxa per l’EBAP arran de l’aprovació de la Instrucció 2/2016 sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, continua amb la publicació d’una nova sèrie, la segona.

Són objecte de difusió accions d’investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

El número 4 d’aquesta sèrie 2 que avui publicam té com a títol “La formació i la sensibilització del personal de les administracions públiques competents en el desplegament de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia”. L’autora és Lena Castells Torrens, funcionària del cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialitat Treball Social. La seva trajectòria vital està vinculada al moviment feminista per la salut de les dones. Ha col·laborat amb Ben Amics, Associació LGTBI de les Illes Balears i amb la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) en taules rodones i tallers sobre activisme saludable i visibilitats lèsbiques. Té una mirada antropològica, transfeminista i trans*positiva.

 
El número 1 d’aquesta sèrie 2 té com a títol “Formació en Metodologia 5S  per a la millora de la gestió del temps, dels espais i dels equips de feina”. L’autora és Maria Garcies Gomila, tècnica de Prevenció de Riscs Laborals de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca i col·laboradora del grup de recerca de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) de la Universitat de les Illes Balears.

El número 2 d’aquesta sèrie 2 té com a títol “L’aplicació de la Responsabilitat Social a les Administracions Públiques: el cas de l’Escola Balear d’Administració Pública”. L’autora és Silvia Figuerola Mateo, tècnica superior de Formació a la Prefectura d’Estudis I (Formació General) de l’EBAP. Ha desenvolupat la seva carrera professional durant quinze anys com a tècnica de Formació, d’Ocupació i mercat de treball i de Pedagogia a la CAIB. Entre el 2009 i el 2011 va treballar a la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.

El número 3 d’aquesta sèrie 2 té com a títol “El Laboratori d’Innovació per a l’aprenentatge i la selecció d’empleats públics de l’Escola Balear d’Administració Pública”. L’autora és Diana Prieto Pérez, llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i responsable de la Unitat de l’EBAP a Menorca. Ha desenvolupat la seva carrera professional a diferents administracions públiques com a tècnica de formació. Al Consell Insular de Menorca va coordinar l'Àrea de Formació i Promoció de l'Ocupació i des de l'any 2007, a l'EBAP, treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat dins l'administració.

Documents