torna

Detall de la notícia

Imatge 2808105

Publicacions ocasionals de l'EBAP

El sistema de publicacions ocasionals posat en marxa per l’EBAP arran de l’aprovació de la Instrucció 2/2016 sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, continua amb la publicació d’una nova sèrie, la tercera.

Són objecte de difusió accions d’investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

El número 3 d’aquesta sèrie 3 que avui publicam té com a títol “Jornades de comunicació de Calvià: punt de trobada per a professionals del sector públic”. L’autora és Encarna Hernández Rodríguez.

Directora de comunicació de NovaGob (la xarxa social de l’Administració pública). Llicenciada en periodisme, màster en estudis sobre la Unió Europea i màster en govern, administració i polítiques públiques, cursa estudis de doctorat a la Universitat de Múrcia, dins el programa de Ciència Política i Administració Pública. És especialista en gestió de mitjans socials i en màrqueting digital.

Documents