torna

Detall de la notícia

Imatge 2808105

Publicacions ocasionals de l'EBAP

El sistema de publicacions ocasionals posat en marxa per l’EBAP arran de l’aprovació de la Instrucció 2/2016 sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, continua amb la publicació d’una nova sèrie, la tercera.

Són objecte de difusió accions d’investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

El número 1 d’aquesta sèrie 3 que avui publicam té com a títol “L’avaluació de polítiques públiques al Govern de les Illes Balears. Una assignatura pendent”. Les autores són Xènia Chela Àlvarez i Margalida Ensenyat Catalunya.

Xènia Chela Àlvarez és politòloga (UPF), màster en Polítiques Públiques i Socials (UPF-UJH) i màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB). Ha treballat fent recerca com a investigadora a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB), i actualment és tècnica de suport a la investigació a la Unitat d’Investigació de Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Ha impartit cursos sobre polítiques públiques a l’EBAP.

Margalida Ensenyat Catalunya és politòloga (UPF), màster en Gestió Pública (UPF-UAB-ESADE) i postgrau en Economia de la Salut (UIB). Ha treballat en diferents llocs de suport a la direcció del Servei de Salut de les Illes Balears i d’IB3. Actualment fa feina com a analista al Gabinet Tècnic del Servei de Salut de les Illes Balears i imparteix docència de formació professional en l’àmbit de la gestió sanitària.

Documents