Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Publicacions ocasionals de l'EBAP

Publicacions ocasionals de l'EBAP

Darrera actualització: Mon Jun 26 12:25:09 CEST 2017

El sistema de publicacions ocasionals posat en marxa per l’EBAP arran de l’aprovació de la Instrucció 2/2016 sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, continua amb la publicació d’una nova sèrie, la segona.

Són objecte de difusió accions d’investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

El número 1 d’aquesta sèrie 2 té com a títol “Formació en Metodologia 5S  per a la millora de la gestió del temps, dels espais i dels equips de feina”. L’autora és Maria Garcies Gomila, tècnica de Prevenció de Riscs Laborals de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca i col·laboradora del grup de recerca de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) de la Universitat de les Illes Balears.

El número 2 d’aquesta sèrie 2 té com a títol “L’aplicació de la Responsabilitat Social a les Administracions Públiques: el cas de l’Escola Balear d’Administració Pública”. L’autora és Silvia Figuerola Mateo, tècnica superior de Formació a la Prefectura d’Estudis I (Formació General) de l’EBAP. Ha desenvolupat la seva carrera professional durant quinze anys com a tècnica de Formació, d’Ocupació i mercat de treball i de Pedagogia a la CAIB. Entre el 2009 i el 2011 va treballar a la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears