torna

Detall de la notícia

Imatge 2804070

La Ponència Sectorial de Sanitat del Consell Social de la Llengua Catalana comença a treballar amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció sanitària a les Illes Balears

Aquest divendres s’ha reunit per primer cop la Ponència Sectorial de Sanitat i ha quedat constituïda com una de les ponències que preveu el Consell Social de la Llengua Catalana i que el darrer Ple va decidir de posar en funcionament.
 
L’encàrrec que té la Ponència és avaluar les problemàtiques i les necessitats específiques del sector sanitari i detectar les millors estratègies per incidir-hi, a fi de planificar de forma més adequada l’execució de les actuacions en aquest àmbit amb l’objectiu de garantir els drets lingüístics dels ciutadans, aprovat pel Ple de Consell Social de la Llengua Catalana en la sessió del 7 de juliol de 2016.
 
La Ponència plantejarà la seva tasca des de la premissa que no es pot donar una bona assistència sanitària sense una bona comunicació amb el pacient. Des d’aquest punt de vista, qualsevol actuació que es plantegi tindrà com a referència que la competència lingüística, i també la intercultural, és clau per assegurar la qualitat assistencial.

La Ponència Sectorial de Sanitat està composta per Isidor Marí Mayans, president, i els vocals Benito Pròsper, director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia i tècnic superior de l’IB-Salut; Marta Fuxà Vidal, directora general de Política Lingüística; Zohra Laaroussi, mediadora cultural a Manacor; Bartomeu Riera Rodríguez, assessor lingüístic de l’IB-Salut; Maite Novella Duran, digestòloga de l’Hospital Can Misses; Mireia Garcia Orellana, infermera de la Unitat de Qualitat de l’Hospital Mateu Orfila i, com a secretària, Margalida Pons Amengual, tècnica de la Direcció General de Política Lingüística .
 

Cal recordar que l’altra ponència amb què compta el Consell Social de la Llengua Catalana, la Ponència de Planificació, el passat 19 de desembre va reprendre la seva activitat reunint-se de nou.