torna

Detall de la notícia

Imatge 2803206

La nova web per difondre les bones pràctiques educatives dels centres de les Balears

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, han presentat avui matí la plataforma web Formació i Innovació Educativa de les Illes Balears  http://www.formacioinnovacio.cat. Aquesta web pretén ser una eina pràctica per donar visibilitat i compartir aquelles bones pràctiques docents i formacions de professorat que s’estan duent a terme als centres educatius de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa ha estat el fruit de la col·laboració de les Direccions Generals de Formació Professional i Formació del Professorat, d’Innovació i Comunitat Educativa i el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB amb l’objectiu de facilitar la formació i la innovació dels docents de les Illes Balears, i posar en valor la bona tasca que diàriament duen a terme en benefici de l’alumnat de les Illes Balears.

Actualment hi ha un destacat nombre de centres educatius de les Illes Balears que treballen activament en línies metodològiques orientades a millorar l’aprenentatge significatiu, la convivència i la inclusivitat. La demanda formativa d’una bona part dels docents d’aquesta comunitat, de fet, es concentra en àmbits d’innovació pedagògica que després s’apliquen a les aules. El fet de poder comptar amb un indret en el que es puguin exposar i compartir el que es fa en aquesta matèria a molts de centres de les Balears esdevé necessari poder conèixer altres bones pràctiques docents, innovadores, efectives, sostenibles i replicables per crear sinèrgies de col·laboració i millora.

La necessitat de crear un lloc d’intercanvi de les experiències dels centres era una petició expressa per part del col·lectiu docent i contribueix a completar la proposta formativa que planteja la Conselleria. Des de “formacioinnovacio.cat” els docents podran compartir projectes, experiències, activitats i recursos que hagin pogut experimentar al seu centre. Els creadors de continguts seran els docents i els receptors de la informació també seran majoritàriament els docents. Es tracta, doncs, d’una eina dels docents per als docents.

Aquesta plataforma també servirà com a porta d’accés a tota la formació del professorat homologada, la que té lloc als centres educatius, la dels centres de formació del professorat, la Universitat de les Illes Balears, la pròpia de la Conselleria d’Educació i Universitat i altres entitats reconegudes. Es podrà arribar a tota aquesta informació des d’un cercador pràctic per ajustar-se als interessos dels docents que es volen formar. 

Així mateix, s’hi podran trobar, també, els premis i guardons que puguin rebre els centres de les Illes Balears, per donar difusió dels reconeixements externs a les bones pràctiques dels nostres centres educatius i d’aquesta manera contribuir al fet que la societat en general i la comunitat educativa en concret apreciïn la tasca educativa dels centres escolars i s’hi impliquin activament.