torna

Detall de la notícia

Imatge 2779108

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació recupera la renda d'emancipació per a joves extutelats

Un total de 36 joves que han estat tutelats per l’Administració ja reben aquesta prestació econòmica

Un 63 % són joves de 18 i 19 anys i més de la meitat són dones

Un total de 36 joves de les Illes Balears, d’una edat entre 18 i 25 anys, ja reben la renda d’emancipació, una prestació econòmica adreçada a joves procedents del sistema de protecció de menors. Es tracta de joves que han estat tutelats per l’Administració i que, una vegada assolida la majoria d’edat, han d’iniciar el procés d’emancipació.

D’aquests 36 beneficiaris de la renda d’emancipació, un 63 % són joves de 18 i 19 anys —un 38 % té 18 anys i un 25 % en té 19—, mentre que la resta de joves tenen entre 20 i 24 anys. Corresponen a dones 22 casos.

Del total dels joves que ja reben la prestació, hi ha tres casos de joves amb un fill a càrrec seu, que perceben una ajuda de 511,21 euros mensuals; un cas de reducció per ingressos computables, que percep 384,77 euros; un cas amb discapacitat i reducció per ingressos computables, que rep 511,21 euros, i trenta-un casos que perceben 426 euros mensuals.

Per procedència de les sol·licituds, el 91,6 % s’ha registrat a Mallorca, seguida d’Eivissa, amb un 5,55 %, i de Menorca, amb un 2,8 %.

De totes les sol·licituds registrades, set han estat desfavorables perquè no complien els requisits establerts.

La renda d’emancipació forma part del Pla Estratègic d’Autonomia Personal dels Joves amb Mesura Administrativa —que preveu pisos d’emancipació, un servei d’acompanyament, famílies de suport i mesures d’integració laboral— i està dirigida a garantir una inserció social i laboral efectiva d’aquests joves.

La renda d’emancipació és una prestació econòmica que ja existia a la Comunitat Autònoma l’any 2011 i que es va derogar amb els pressuposts de l’any 2012.

Adjuntam declaracions de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, sobre la recuperació d’aquesta prestació.