Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Formació per millorar la competència metodològica per impartir àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

Formació per millorar la competència metodològica per impartir àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

Darrera actualització: Mon Jan 09 14:45:29 CET 2017

Amb la intenció de facilitar el bon funcionament de l’ensenyament d’àrees, assignatures, matèries o mòduls no lingüístics en llengües estrangeres als centres públics i privats sostinguts amb fons públics i amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa de l’alumnat, mitjançant l’augment del seu temps d’exposició a la llengua estrangera, s’han convocat cinc formacions d’Acreditació en metodologies per facilitar l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres.

Aquestes formacions tenen una durada de 60 hores i es convoquen als CEP de Palma, Eivissa, Menorca, Manacor i Inca.

El període d’inscripció és el següent:

  • CEP Palma: del 21 de desembre de 2016 al 15 de gener de 2017.
  • CEP Eivissa: del 21 de desembre de 2016 al 21 de gener de 2017.
  • CEP Menorca: del 30 de gener al 21 de febrer de 2017.
  • CEP Manacor: del 10 de febrer al 5 de març de 2017.
  • CEP Inca: del 13 de febrer al 5 de març de 2017.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears

Servei de Formació del Professorat:  -  

Telèfon 971177776 - Fax 971176948

Domini http://sfp.caib.es