torna

Detall de la notícia

Imatge 2776873

La Comissió Interinsular Assessora de Comerç acorda el calendari de diumenges i festius d'obertura comercial del 2017

La Comissió Interinsular Assessora de Comerç ha aprovat amb el màxim consens el nou calendari de diumenges i festius d’obertura comercial del 2017. Aquest acord es produeix dies després que es publiqués al BOIB la recent modificació de la Llei de Comerç de les Illes Balears aprovada al Parlament, que redueix de 16 a 10 els dies festius d’obertura autoritzats.

D’aquesta manera, el calendari de dies festius d’obertura comercial del 2017 queda de la següent manera:

8 de gener

13 d'abril

30 d'abril

15 d'agost

3 de setembre

26 de novembre

8 de desembre

17 de desembre

24 de desembre

31 de desembre

La reforma de la llei és resultat de mesos de diàleg i de feina conjunta del Govern, les patronals de comerç, els sindicats, les organitzacions de consumidors, els municipis i els consells insulars, tots ells membres de la Comissió Assessora Interinsular de Comerç i també inclou la necessitat d’informes favorables dels ajuntaments i consells insulars sobre les externalitats negatives que la instal·lació o ampliació de grans establiments comercials puguin ocasionar en les infraestructures viàries i serveis públics municipals o supramunicipals.

D’altra banda, la modificació de llei també preveu que els ajuntaments que vulguin incorporar un polígon industrial a una Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT), a partir d’ara, hauran de justificar en la seva proposta que hi concorren circumstàncies especials.