Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'ordre, per la qual es creen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

Darrera actualització: Tue Dec 20 13:21:27 CET 2016

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Veure documents editables

Així, abans de la redacció del projecte d’ordre per la qual es creen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10102013595524865492&cont=91315&lang=ca

En el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, de la Conselleria d’Educació i Universitat, ubicada al Passatge de Guillem de Torrella, núm. 1, 3a planta, 07002 Palma, en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears