torna

Detall de la notícia

Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears

El Consell de Govern de 25 de novembre va aprovar la creació del Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears, amb la intenció de posar en marxa un instrument operatiu i àgil envers la participació de les persones immigrants de les Balears en tot el que es refereix a la seva integració.

Així doncs, el nou òrgan, que substituirà l’anterior Fòrum de la Immigració de les Illes Balears, suposa una reactivació de la participació pública en aquesta matèria.