torna

Detall de la notícia

Imatge 2772544

Educació torna a posar a disposició dels centres i dels docents el Centre d'Edicions i Distribucions

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha assistit avui a l’acte de reoberturta del Centre d’Edicions i Distribucions, a Palma, un centre que ofereix als centres educatius de les Illes Balears materials didàctics i recursos educatius per donar suport al foment de la lectura i, especialment, a l’ensenyament del català.

El Centre va estar a punt de desaparèixer durant la passada legislatura i, en aquesta, se n’han condicionat les instal·lacions i, després d’un acurat procés de recollida de diversos materials procedents de diferents institucions, s’ha reorganitzat, catalogat i ubicat tot el material actual amb la finalitat d’oferir-lo als docents com a suport a la seva tasca.

El Centre d’Edicions i Distribucions conté un fons documental fruit de la tasca de recollida de les publicacions editades durant anys per diferents institucions, les quals es posen a disposició dels centres educatius. A la vegada, disposa d’una biblioteca i d’un centre de recursos per al professorat, amb un fons que s’ha anat enriquint i catalogant durant els darrers anys i que forma part del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears (http://cabib.uib.es/).

Actualment, aquest fons s’ha ampliat de manera considerable amb materials didàctics de l’Institut d’Estudis Baleàrics, procedents de l’antic Servei d’Ensenyament del Català i del COFUC.

El Centre d’Edicions i Distribucions

El Centre d’Edicions i Distribucions disposa de dos tipus de fons i de dos catàlegs:

- El que correspon a la Biblioteca i al Centre de Recursos, que l’ofereix en servei de préstec.

- El que pertany al magatzem, o material en estoc per donar als centres que ho sol·licitin.

El Centre ofereix quatre tipus de material i de serveis:

  1. Català per a les escoles: el Servei de Material Didàctic posa a disposició dels centres material de suport per a l’ensenyament del català adreçat als centres educatius d’infantil i de primària. Es poden sol·licitar diversos tipus de materials gratuïts, com ara manuals d’aprenentatge de llengua catalana, quaderns d’exercicis, llibres per al professorat, diccionaris, guies de conversa, jocs de taula, etc.
  2. Projecte «Escola de lectura»: programa adreçat a tota la població escolar de les Illes Balears. Recull el material dels programes «Escola de lectura», creat pel COFUC, i «Viu la cultura», de la Conselleria d’Educació i Universitat. Ofereix publicacions en préstec i material que es dóna gratuïtament a les escoles, com guies didàctiques i els quadernets «Paraula de poeta», «Paraula de narrador» i «Paraula de dramaturg». També es posen a disposició dels centres les Rondalles en línia, per acostar l’infant al món dels contes d’una manera dinàmica i engrescadora, així com la web Rondallaires, per a educació infantil i primària.

3.     Biblioteca i Centre de Recursos per al Professorat: conté un fons bibliogràfic específic per als professors que es posa a disposició de tots els docents en servei de préstec o de consulta a la sala. Aquest fons forma part del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB) i es pot consultar a través d’Internet (http://cabib.uib.es/). Es vol oferir un lloc on es creïn, recopilin i analitzin materials didàctics i recursos educatius en general per posar-los a disposició dels docents i dels centres educatius. També ofereix suport a la tasca pedagògica.

4.    Servei de Publicacions: és un servei d’edició i impressió (maquetació, impressió i enquadernació) de material didàctic per als centres educatius: quaderns de feina per als alumnes, guies didàctiques, revistes escolars, monogràfics, llibres o reculls d’experiències educatives per compartir amb la resta de professionals de l’educació (edició i distribució), etc.

Conscients de la necessitat actual dels centres educatius d’explorar i crear noves metodologies, el Servei de Publicacions dóna l’oportunitat de publicar els diferents recursos necessaris per donar resposta als nous reptes educatius de les nostres escoles.