torna

Detall de la notícia

Imatge 2771850

Oberta la inscripció als cursos i a les proves de llengua catalana de la convocatòria de 2017 de l'EBAP

En el BOIB núm. 154, de dia 8 de desembre, s’ha publicat la convocatòria de cursos de llengua catalana i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any 2017 de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). Pot participar en aquests cursos i proves tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma, inclosos els cossos docents. El termini d’inscripció als cursos acaba dia 18 de desembre.

L’EBAP ofereix els cursos dels certificats de coneixements de llengua catalana corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2, així com també del certificat de llenguatge administratiu.

El Pla de Formació inclou cursos presencials (amb una durada de 64 hores), semipresencials i en línia (mitjançant la plataforma Moodle), a Mallorca, Menorca i Eivissa. Tots els cursos comencen la setmana del 23 de gener de 2017. Les proves es duran a terme en convocatòria única, que es farà el mes de juny de 2017.

Una vegada hagin començat els cursos de llengua catalana, l’EBAP oferirà tallers de llengua oral a totes les illes, per practicar el bloc d’expressió oral i interacció. Aquests tallers aniran destinats, d’una banda, a alumnes dels nivells inicials (A2, B1 i B2) i, de l’altra, a alumnes dels nivells superiors (C1 i C2).

A més a més, l’EBAP posa a disposició dels usuaris, en l’espai MATCAT de Formació Oberta, material didàctic divers amb continguts teòrics de fonètica, ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió oral i expressió escrita. En aquests moments, el material disponible correspon als nivells C1 i C2, però està prevista, al 2017, la publicació de material del nivell B2.

L’oferta de cursos, els requisits i modalitats d’inscripció, els criteris de preferència i tota la informació relacionada amb les proves, criteris d’avaluació, etc. es pot consultar a la web http://ebap.caib.es.