Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Activitats formatives per al professorat de formació professional organitzades a través de l'EBAP per a l'any 2017

Activitats formatives per al professorat de formació professional organitzades a través de l'EBAP per a l'any 2017

Darrera actualització: Wed Dec 14 10:25:57 CET 2016

El professorat de formació professional podrà participar en 32 accions formatives específiques per a famílies professionals que el Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha dissenyat a partir de les necessitats de formació detectades a proposta dels departaments d’FP dels centres educatius. Aquestes activitats formatives s’engloben dins el Pla de Formació per al Personal Docent organitzades per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). S’hi inclouen activitats destinades a les diferents famílies professionals, la major part de les quals presencials, i aquesta formació complementa la que ofereix directament el Servei de Formació del Professorat a tots els docents.

La inscripció a les activitats formatives s’ha de fer a l’apartat Formació de l’EBAP del Portal del personal. Una vegada finalitzada la formació, el Servei de Formació del Professorat certificarà d’ofici les hores de formació al Portal del personal als participants que en tenen dret.

Aquest Pla de Formació per al Personal Docent es desenvoluparà entre els mesos de gener i novembre de 2017 als centres educatius que imparteixen formació professional, a empreses i als CEP amb la finalitat d’acostar al màxim aquesta formació al professorat i ajustar-la a les seves demandes. Aquest pla és una continuïtat de la feina de coordinació realitzada durant aquest any, té un pressupost de 50.000 euros i s’estructura en tres períodes, cadascun amb el seu període d’inscripció.

Terminis d’inscripció

Activitats gener, febrer i març: del 12 al 31 de desembre de 2016.

Activitats abril, maig i juny: del 20 de febrer al 19 de març de 2017.

Activitats setembre, octubre i novembre: de l’1 al 30 de juny de 2017 i del 16 d’agost al 10 de setembre de 2017.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears