torna

Detall de la notícia

Imatge 2769235

La Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat s'organitzarà conjuntament pel Govern i la UIB

El passat divendres es va dur a terme a Madrid la Comissió General de la Conferència Sectorial d’Educació en la qual totes les Comunitats Autònomes varen consensuar amb el Ministeri el projecte d’Ordre que regularà les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat. Avui, el conseller d’Educació i Universitat Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat les principals característiques de les proves segons l’esborrany de l’Ordre, que actualment s’ha remès al Consell Escolar de l’Estat.

Martí March ha destacat que es tracta d’una prova molt semblant a les PAU i que “continuam amb el que s’ha fet històricament i que ha tengut bons resultats. Tot sistema es millorable però quan una cosa funciona no la toquem i si la tocam fem-ho amb consens, amb tranquil·litat i amb el temps suficient per a que a professors, famílies i alumnes sapiguen el que ha canviat”.

 Per la seva banda, Llorenç Huguet, ha manifestat la seva satisfacció per haver arribat a esta solució “llargament demanada tant per part dels responsables polítics educatius com de la Conferencia de Rectors de les universitats espanyoles. Tots demanaven seny per aquest curs, especialment el respecte al districte únic i tenir idees clares del que es podia fer. La solució adoptada és la millor per tranquil·litzar els estudiants i les seves famílies”. 

La Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat serà elaborada per la UIB en coordinació amb la Conselleria d’Educació i Universitat a partir de les directrius que marca el Ministeri d’Educació.

 La PBAU es celebrarà el 6, 7 i 8 de juny de 2017 a la UIB. En els propers dies es duran a terme les reunions amb els professors especialistes de les matèries de 2n de Batxillerat per a informar-los sobre les característiques de la prova.

 Des de l’inici de l’actual curs s’han organitzat reunions de coordinació entre Educació i la UIB. Aquestes reunions continuaran les properes setmanes per tancar els detalls concrets de la realització de la PBAU.

 Com serà la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)

 La nova PBAU no suposa grans canvis en relació a les proves de selectivitat que s’havien celebrat fins ara.

Només hauran de fer la prova  els alumnes de segon de Batxillerat que desitgin anar a la Universitat i no afectarà a l'obtenció del títol del cicle.

Els alumnes s'hauran d'examinar de les matèries de segon de Batxillerat: Llengua i Literatura Catalana: Història d'Espanya, Llengua i Literatura Castellana, i primer idioma estranger; a més de la troncal de modalitat (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Llatí o Fonaments de l’Art).

Es podrà accedir a un grau universitari amb una mitjana de 4 entre les cinc matèries, sempre que la mitjana amb el Batxillerat (que representa el 60% de la nota) sumi 5.

Opcionalment i per millorar la seva qualificació, els alumnes es podran examinar d'almenys dues matèries més del bloc de matèries d'opció. Les dues matèries opcionals -com ocorria amb els exàmens voluntaris en la PAU- solament serviran per pujar nota, per tenir majors possibilitats d'aconseguir plaça en la carrera triada, però no baixaran la general. Els cinc primers exàmens fixaran la nota en el tram de 0 a 10, la que es  constitueix com a nota d’accés, i els dos d'opció en el 10 a 14, que conformen la nota d’admissió.

Els alumnes que en el curs 16/17 tenguin matèries LOE pendents i les estiguin cursant segons el currículum LOE, i els que obtingueren el títol el curs 15/16 però no superaren la PAU no estaran obligats a fer la prova per accedir a la universitat, però la podran fer opcionalment per millorar la nota.

Matèries de Batxillerat que formen part de la prova d’accés a la universitat 

-          Matèries generals del bloc d’assignatures troncals

 • Història d’Espanya II
 • Llengua Castellana i literatura II
 • Llengua Catalana i literatura II
 • Primera Llengua Estrangera II

-          Matèries generals del bloc d’assignatures troncals segons modalitat

 • Ciències: Matemàtiques II
 • Humanitats: Llatí II
 • Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Arts: Fonaments de l’Art II

-          Matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals segons modalitat

 • Ciències: Biologia, Dibuix tècnic II, Física, Geologia i Química
 • Humanitats i Ciències Socials: Economia de l’Empresa, Geografia, Grec II, Història de l’Art i Història de la Filosofia
 • Arts: Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Disseny