Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Avantprojecte de Llei de l'habitatge

Darrera actualització: Wed Dec 14 08:14:38 CET 2016

Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'Avantprojecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears 

«D’acord amb la Resolució de del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 30 de novembre de 2016 (publicada en el BOIB de data 6 de desembre s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 9 de gener de 2017,  mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del avantprojecte de llei i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, carrer de la Palma, 4 o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (Direcció General d’Arquitectura i Habitatge).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: Participació en l’elaboració de normativa.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa. »

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears