torna

Detall de la notícia

Imatge 2753313

31 centres educatius de les Illes Balears participen en el projecte de mobilitat Erasmus+ KA1 FP EuroFP Balears II

Els passats dies 9 i 10 de novembre de 2016 tècnics del Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat es varen reunir amb els coordinadors Erasmus+ dels centres educatius de les Illes Balears que participen en el projecte de mobilitat Erasmus+ KA1 FP EuroFP Balears II.

Durant el transcurs de la reunió es varen presentar els resultats del projecte Erasmus+ EuroFP Balears I i les novetats del nou projecte EuroFP Balears II. També es varen presentar els nous acords que la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha establert amb diferents centres d’FP de Finlàndia, Alemanya i Itàlia per dur a terme intercanvis d’estudiants i professors d’FP. A més a més, es va presentar la visita d’estudi organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat a un centre integrat d’FP de Finlàndia, que permetrà que durant aquest curs i el pròxim hi puguin prendre part un total de 45 professors dels centres participants mitjançant les beques de mobilitat per a la formació de professors del projecte.

Projecte Erasmus+ EuroFP Balears II

Un dels objectius de la Conselleria d’Educació i Universitat és promoure els projectes de mobilitat europea, així com el coneixement de llengües estrangeres, tant entre l’alumnat com entre el professorat de les Illes Balears. Pel que fa a l’àmbit de la formació professional, els projectes de mobilitat europea contribueixen a aproximar la dimensió i la realitat europea en els seus àmbits educatiu i productiu als ensenyaments de formació professional.

Amb la finalitat de dur a terme aquesta política educativa de promoció dels projectes europeus, que compta amb un important suport i una gran demanda entre els centres educatius que imparteixen cicles formatius de grau mitjà, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat va presentar a la convocatòria Erasmus+ de 2016 el projecte EuroFP Balears II, projecte al qual s’hi adheriren 31 centres educatius de les Illes Balears. Aquest projecte sol·licitava fons europeus perquè, per una banda, l’alumnat pugui realitzar la meitat del mòdul Formació en centres de treball (FCT) en empreses de països de la Unió Europea i, per l’altra, el professorat pugui realitzar estades d’observació en centres d’FP d’altres països de la Unió Europea.

Aquest projecte va resultar seleccionat i, per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Universitat ha obtingut 194.616,00 € de fons europeus Erasmus+, una quantitat que permetrà oferir als centres adscrits al projecte un total 70 beques de mobilitat per a alumnes de 37 dies de durada; 12 ajudes per al desplaçament de professors acompanyants de 7 dies de durada, i 45 beques de mobilitat per a professors de 5 dies de durada. El període d’execució d’aquest projecte va de l'1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2018.

Projecte EuroFP Balears

El projecte EuroFP Balears II suposa una continuació del projecte EuroFP Balears de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Aquest projecte va permetre que la Conselleria d’Educació i Universitat concedís als 30 centres participants durant el curs 2015-2016 un total  60 beques de mobilitat per a alumnes; 15 ajuts a la mobilitat per a professors acompanyants, i 37 beques de mobilitat per a la formació de professors. A més, per al curs 2017-2018 s’han concedit 7 beques de mobilitat per a alumnes i 2 ajuts a la mobilitat per a professors acompanyants.

Erasmus+

Erasmus+ és un programa de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport que abasta el període 2014-2020. Es tracta d’un programa únic que té com a objectiu impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal dels joves, a més d'ajudar als nostres sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que permetin dotar les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

En l’àmbit de la formació professional, Erasmus+ té com a prioritat millorar les possibilitats d'ocupació i les habilitats personals de l'alumnat, del professorat i del personal que imparteix ensenyaments de formació professional reglada, formació contínua o formació per a l'ocupació, mitjançant mobilitats i projectes de cooperació entre institucions. D’aquesta manera, es potencia l'ocupabilitat i la competitivitat de l'economia europea.