Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Llistes provisionals d' admesos i exclosos de la convocatòria d'ajudes per a funcionament i activitats de les federacions i confederacions de pares i mares i les federacions i confederacions d'alumnes, segons la Resolució del Cons

Darrera actualització: Tue Nov 22 15:05:20 CET 2016

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears