torna

Detall de la notícia

Imatge 2909556

Convocatòria pública (TANCADA) de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i millorin la competitivitat turística per a l'any 2017 (BOIB núm.145, de 17.11.16)

L'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), presenta una convocatòria pública dins d'un marc públic-privat i públic-públic que permeti unir esforços i consolidar la notorietat de les marques Mallorca, Menorca i Formentera en els mercats emissors, així com especialitzar i millorar l'oferta turística de qualitat en temporada d'hivern i tardor durant l'any 2017, mitjançant  accions concretes.

La voluntat de l'ATB és que la participació en aquesta convocatòria per a la formalització de contractes de patrocini amb entitats privades i la formalització de convenis de col·laboració amb entitats públiques, estigui subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics. La participació en aquestes convocatòries suposa l'acceptació dels termes i condicions establerts, que s'annexen a aquesta Resolució.

En ambdues línies de feina, patrocinis i col·laboracions, el que es pretén és impulsar el turisme fora de la temporada d'estiu, per tal de fomentar la desestacionalització, els productes turístics d'hivern, l'ocupació laboral tot l'any i la captació progressiva de turisme durant l'hivern amb la intenció d'eliminar puntes a l'alça de l'estiu i a la baixa de l'hivern, és a dir, per aconseguir un repartiment equitatiu de l'afluència turística actual durant tot l'any.

Els projectes i esdeveniments que seran objecte de patrocini en aquesta convocatòria seran seleccionats d'acord amb el seu interès turístic per a la promoció de les Illes de Mallorca, Menorca i Formentera durant els mesos de gener i maig de 2017 i els mesos de setembre a desembre de 2017, amb les condicions especials que s'estableixen als annexes B i C en funció de la naturalesa jurídica de l'entitat que els sol·liciti.
La present convocatòria té un pressupost màxim de 950.000 € (impostos inclosos) del pressupost de l'ATB per a l'exercici 2017, subjecte a l'aprovació definitiva del pressupost de l'ATB per aquesta anualitat .

El termini de presentació de les sol·licituds queda obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per a la presentació dels projectes i finalitzarà el 31 d'octubre de 2017, o mentre existeixi crèdit adequat i suficient al pressupost de l'ATB per a l'exercici 2017.