vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2749080

Comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades