torna

Detall de la notícia

Resolució correcció d'errades a la proposta de resolució en convocatòria de subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies.

Resolució de la directora general de Menors i Famílies de correcció d'errades observades a la proposta de resolució provisional relativa a la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i d'ajuda a les persones que els necessiten a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat.