vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2739350

Curs de formació: Eines i estratègies per als coordinadors lingüístics

Aquesta activitat de formació d’una durada de vint hores s’adreça als coordinadors i membres de la comissió de normalització lingüística dels centres educatius de primària i secundària de les Illes Balears. Organitzada pel Servei de Formació del Professorat, tindrà lloc en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa en diferents dies dels mesos de novembre i desembre de 2016 i de gener de 2017.

Entre d’altres, els objectius del curs són:

  • millorar les actituds lingüístiques del professorat i de l’alumnat en l’àmbit escolar.
  • conscienciar el professorat que l’aprenentatge de la llengua catalana es fa des de totes les àrees del currículum.
  • dotar d’eines i recursos per a la recollida de dades sociolingüístiques.
  • dinamitzar la llengua catalana a través d’activitats escolars i culturals per aconseguir un ensenyament més comprensiu i arrelat a l’entorn social del centre.

Els formadors seran Bartomeu Abrines, Margalida Barceló, Maria Josep Carrasco, Pere Garau, Bernat Joan, Magdalena Oliver, Joan Planas, Joan Ramírez, Antònia Pol i Gemma Sanginés.  

Termini d’inscripció: de dia 28 d’octubre a dia 6 de novembre de 2016 a través del Portal de personal.