torna

Detall de la notícia

Imatge 2736982

Grup per impulsar la recerca sobre gestió pública a les Illes Balears

Aprofitant l'espai NovaGob, xarxa social de l'administració pública per innovar el sector públic mitjançant el treball col·laboratiu dels empleats públics, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) posa en marxa un grup per impulsar la recerca sobre gestió pública a les Illes Balears, funció inclosa en el seu àmbit competencial.

Aquest espai de trobada entre investigadors i l'EBAP té com a objectiu posar en comú els àmbits d'interès dels investigadors de les illes en un marc obert que institucionalment es vagi proposant, i iniciar la formalització de possibles col·laboracions. A més vol ser l'embrió de la xarxa d'investigadors en gestió pública de les Illes Balears.

Per accedir al grup, clicau aquí.

Normes del grup:

Poden formar part d'aquest grup, preferentment, els empleats públics de les administracions de les Illes Balears.

El tema vertebrador seran propostes d'accions d'investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

Vegeu la Instrucció 2/2016 del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears al document adjunt.

Esperam la vostra participació i col·laboració.