torna

Detall de la notícia

Consell Social de la Llengua Catalana

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística adscrit a la conselleria competent en aquesta matèria. L’integren persones i entitats representatives de les Illes Balears, les quals són convidades a participar de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern de les Illes Balears per incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua oficial pròpia de les Illes Balears.