torna

Detall de la notícia

Imatge 2722610

Educació publica la convocatòria per al disseny de cursos de formació a distància

Amb la finalitat de dotar d’una major transparència i fomentar la participació del professorat en el disseny i en la tutorització dels programes de formació a distància adreçats al personal docent, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha obert per primera vegada una convocatòria que té per objecte el disseny de programes de formació permanent del professorat en la modalitat de formació per àmbits a distància mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

Aquests programes han de contenir el disseny, la planificació i els materials formatius i d’avaluació necessaris per convocar cursos de formació a distància d’entre 20 i 30 hores adreçats al professorat de les Illes Balears en el marc de l’oferta de formació permanent del professorat en la modalitat de formació per àmbits a distància i s’han de referir a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

Els objectius, continguts i metodologia dels programes de formació han de ser coherents amb els criteris del Pla Quadriennal i han de promoure la participació activa de les persones que es puguin formar, per la qual cosa han de contenir, entre els treballs que es dissenyin, activitats que garanteixin la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa. Els programes i els materials han d’estar elaborats en llengua catalana.

A partir de demà, les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud, d’acord amb la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’octubre de 2016 per la qual es convoquen programes formatius en la modalitat de formació per àmbits a distància en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020 (BOIB núm. 133, de 20 d’octubre). El termini dona la possibilitat de poder presentar propostes fins juny de 2019, coincidint amb la vigència del  Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat. Mensualment una comissió serà l’encarregada de seleccionar els projectes.