torna

Detall de la notícia

Imatge 2721256

La Conselleria d'Educació i Universitat promou la recuperació de les comissions de normalització lingüística dels centres educatius

La Conselleria d’Educació i Universitat promou la recuperació de les comissions de normalització lingüística dels centres educatius que havien estat suprimides de l’organigrama dels centres durant l’anterior legislatura. Amb la finalitat de fomentar l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular als centres educatius en compliment del que es preveu en el Decret de mínims, aquestes comissions estan coordinades per un professor del centre i tenen com a finalitat:

  • revisar i modificar, si escau, els projectes lingüístics
  • elaborar plans d’actuació per al compliment dels objectius d’aquests projectes
  • i fomentar la formació del professorat en l’actualització metodològica i lingüística dels centres educatius.

Aquesta mesura és complementa amb altres actuacions que ha iniciat la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per al foment de la llengua pròpia als centres educatius, entre les quals:

  • la convocatòria de programes de formació en centres per al foment de la llengua i cultura catalanes
  • la creació de l’equip DINAMICAT per a la implementació d’actuacions de normalització lingüística als centres escolars
  • i el registre i la catalogació de materials en llengua catalana.

Per iniciar les seves actuacions, els coordinadors de les comissions de normalització lingüística ja han mantingut diverses trobades amb Maria F. Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. Aquestes trobades han tingut lloc a Palma, Menorca i Eivissa durant la setmana del 10 al 14 d’octubre.