torna

Detall de la notícia

Imatge 2717319

Gestió del coneixement

Des d'aquest espai volem compartir tots aquells continguts que consideram interessants:

* "Evolució de la formació d'empleats públics a l'Estat. Tendències actuals. Eclosió de l'aprenentatge informal", amb Jesús Martínez Marín i José Antonio Latorre Galicia (3/12/2015).
* "Selecció d'empleats públics: relació entre personalitat, intel·ligència i acompliment laboral", amb Gabriel Táuriz Benéitez) (16/12/2015).
* "Els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE´s). PLE´s individuals, PLE´s institucionals", amb Linda Castañeda (28/01/2016).
* "Aprenentatge experiencial. L'aprenentatge en el lloc de treball: programa d'estades formatives", amb Ángel Iniesta Nicolás (30/05/2016).
* "Aprenentatge experiencial. L'aprenentatge en el lloc de treball: Iniciativa Mentor", amb Carlos Suso Llamas (30/05/2016).
* "La certificació per a directius públics professionals", amb Enrique González María (27/06/2016).
* "La selecció d'empleats públics a les institucions europees que desenvolupa l'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)", amb Manuela González-Carlomán González (19/10/2016).
* "Canvis en la gestió pública. Els reptes de la innovació social". Ponent: Dr. Joan Subirats (03/02/2017).
* "Gestió del canvi", amb Víctor Almonacid (17/11/2017).

* Occasional Paper. Nº1. Sèrie: 1. Gener 2017. Nou procediment de selecció de personal en una empresa pública, basat en les competències professionals. Autora: Maria José Suasi Amengual.
* Occasional Paper. Nº 2. Sèrie: 1. Gener 2017. Avaluació de l'acompliment del personal al servei de les Administracions Públiques. Autora: Mercedes Martínez Terreros.
* Occasional Paper. Nº 3. Sèrie: 1. Febrer 2017. L'avaluació de l'efectivitat d'un programa de gestió per competències en una organització sanitària. Autora: Elena Sureda Demeulemeester.
* Occasional Paper. Nº 4. Sèrie: 1. Febrer 2017. La rendició de comptes com a element clau de transparència i d'oportunitat per a la millora interna. Gabriela Maffrand Ajo, Marta Picornell Yanes i Jaime Tovar Jover

Enllaços sobre el contingut de les noves lleis 39/2015 i 40/2015: