torna

Detall de la notícia

Imatge 2716356

L'EBAP ha publicat a l'espai MATCAT de Formació Oberta el Material didàctic dels nivells C1 i C2

L’EBAP ha publicat a l’espai MATCAT de Formació Oberta els materials següents:
  • Material didàctic de nivell C1 , que és una adaptació del manual que es fa servir en els cursos de llengua catalana de l'EBAP i que inclou continguts teòrics dels blocs de fonètica, ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió oral i expressió escrita.
  • Material didàctic de nivell C2, que és una adaptació del manual que es fa servir en els cursos de llengua catalana de l’EBAP i que inclou continguts teòrics dels blocs d’ortografia, morfosintaxi, lèxic i comprensió escrita, i també un apèndix sobre el comentari de text.

Esperam que us sigui interessant i profitós.

Podeu accedir a MATCAT des d'aquí.