torna

Detall de la notícia

Imatge 2714993

Traspàs de competències del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

Des de dia 1 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, la Conselleria d’Educació i Universitat ha assumit les competències relatives al Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), que durant el curs acadèmic 2015-2016 havia gestionat la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General de Política Lingüística, tal com disposa el Decret 11/2016, d’11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 12 de maig de 2016).

Per tant, per sol·licitar qualsevol tràmit referent a la titulació que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana (informació d’equivalències d’estudis amb el FOLC, informació de cursos de FOLC, sol·licitud de títols de FOLC, etc.), les persones interessades s’han d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Les dades de contacte són les següents:

Servei de Formació del Professorat
Equip DINAMICAT
Passatge de Guillem de Torrella, 1 (Geranis)
07002 Palma
Enllaç web: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2698965&coduo=944173&lang=ca
Tel.: 971 17 66 55
A/e: dinamicat@dgfpfp.caib.es

Prèviament, us heu d’assegurar de tenir el nivell de coneixements de llengua catalana corresponent. En aquest cas, per sol·licitar una equivalència del nivell de coneixements de català (A2, B1, B2, C1, C2 i LA), us heu d’adreçar a la Direcció General de Política Lingüística. Les dades de contacte són les següents:

Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català
C/ d’Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
Tel.: 971 17 76 34
A/e: certificacio@dgpoling.caib.es