Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

340 auxiliars de conversa d'anglès, alemany i francès arriben a les Illes Balears per potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera

340 auxiliars de conversa d'anglès, alemany i francès arriben a les Illes Balears per potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera

Darrera actualització: Tue Oct 04 13:43:20 CEST 2016

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha assistit avui a la primera jornada d’acollida del Programa d’Auxiliars de Conversa. També hi han assistit l’agent consular dels Estats Units, la Sra. Kimberly Marshall, i el director del British Council a Mallorca, el Sr. Michael Leahy. Enguany hi haurà 340 auxiliars de conversa a les Illes, 55 més que el curs passat. Aquest programa suposa una inversió per part del Govern d’1.855.200 euros per cobrir els ajuts i les assegurances.
 
La jornada d’avui, que ha tingut lloc en el CEP de Palma, ha estat la primera d’un total de sis reunions en les quals la Conselleria d’Educació i Universitat oferirà orientació i informació sobre aquest programa als centres educatius acollidors i als auxiliars assignats als centres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En aquesta ocasió, la trobada s’ha adreçat als auxiliars dels centres educatius de primària de Mallorca. Les properes s’han previst per a dia 4, 5 i 6 d’octubre a Mallorca, 10 d’octubre a Menorca i 13 d’octubre a Eivissa.
 
Els auxiliars de conversa són becaris o beneficiaris d’ajuts públics que provenen d’altres països, amb estudis universitaris i coneixements de la llengua espanyola que s’adscriuen als centres educatius de les Illes Balears. Es tracta d’un col·laborador lingüístic que contribueix a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera. Els auxiliars de conversa, que fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius, reben de l’Administració un ajut mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa.

Anualment es convoquen places per als auxiliars de conversa espanyols a centres educatius públics d’Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Nova Zelanda, Portugal i Regne Unit i, recíprocament, per a auxiliars de conversa d’aquests països a l’Estat espanyol.

La majoria dels auxiliars que s’incorporaran aquest curs, són d’anglès, 298; 27 són d’alemany, i 15 són de francès.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a través d’una convocatòria d’àmbit estatal, selecciona els becaris a través d’acords bilaterals amb els diferents països. En aquest sentit, per al curs 2016-2017 el MECD finançarà 40 d’aquests auxiliars (25 d’anglès, 5 de francès i 10 d’alemany). La resta són finançats directament per la Conselleria d’Educació i Universitat.

Els centres educatius varen presentar el passat curs 2015-2016 un total de 373 sol·licituds per obtenir auxiliars de conversa, sol·licituds que per al proper curs 2016-2017 s’han incrementat fins a les 381, cosa que demostra l’interès per aquest programa i la satisfacció dels centres. També ho corrobora el fet que la gran majoria dels auxiliars del curs 2015-2016 han tornat a demanar participar en el programa el proper curs 2016-2017. Aquesta satisfacció també es reflecteix en les enquestes d’avaluació intermèdia i final realitzades per la Conselleria d’Educació i Universitat al llarg del curs acadèmic.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha sol·licitat al MECD la selecció de 300 auxiliars per al curs que acabam de començar. Atès que a dia d’avui el nombre de places no cobertes pendents d’assignació d’un auxiliar de conversa per part del MECD és de 51 de llengua anglesa i 2 de llengua alemanya i atès que el MECD ha comunicat a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat que la llista única de candidats disponibles per ocupar llocs d’auxiliar de conversa de llengües estrangeres s’ha exhaurit, la Conselleria d’Educació i Universitat ha iniciat els tràmits per constituir una borsa pròpia d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres mitjançant convocatòria pública.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears