torna

Detall de la notícia

Imatge 176407

Accidents Escolars.

En els fitxers adjunts (a la dreta) podeu trobar la següent documentació:

A) Carpeta accident escolar amb els següents apartats:

1 Responsabilitat patrimonial de l'Administració (comunicació d'accidents i reclamació de danys i perjudicis).

2 Assistència jurídica al professorat i altre personal funcionari de centres públics

3 Assegurança de responsabilitat civil del personal docent

4 Assegurança escolar

B) Model de sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis

C) Model de comunicació d'accident escolar