torna

Detall de la notícia

Imatge 2700843

Projecte modificació ordre directors

Novetat 09/12/2016 Esborrany 2 ordre per la qual s'aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cesament dels directors de centres públics.

Novetat 07/12/2016  Informe referent a les aportacions presentades al Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres docents públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la qual s'aproven les bases  per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

Aquest projecte està en  fase de tràmit d'audiència perquè tota la comunitat educativa implicada pugui les seves aportacions.