torna

Detall de la notícia

Imatge 2699316

La Conselleria d'Educació i Universitat constitueix l'equip DINAMICAT per al foment de la normalització lingüística a l'àmbit educatiu

La Conselleria d’Educació i Universitat ha creat l'equip DINAMICAT per tal de fomentar la llengua catalana a l'àmbit escolar i estimular i incrementar el seu ús social. Així, mitjançant plans de formació per al professorat i de coordinació de les comissions de normalització lingüística dels centres educatius es pretén iniciar o reactivar programes didacticolingüístics “encaminats a fer realitat l’ús normal de la llengua catalana com a vehicle usual en l’àmbit de l’ensenyament”. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha presidit avui matí en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut la constitució d’aquest equip.

Pel que fa als membres de DINAMICAT, en formen part la cap del Servei de Projectes Lingüístics, el cap del Servei de Formació del Professorat, 3 assessors tècnics docents de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i 6 assessors de formació dels diferents centres de professorat.

Els objectius principals de l’equip DINAMICAT són:

  • Treballar per a la plena normalització lingüística en els centres escolars.
  • Col·laborar en la gestió d'una borsa de becaris de dinamització lingüística per promoure l'ús de la llengua en els centres escolars.
  • Coordinar-se amb el Servei de Formació del Professorat i el Servei de Projectes Lingüístics.
  • Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de foment de la llengua catalana.
  • Crear una xarxa amb els coordinadors de normalització lingüística dels centres, amb la finalitat d'intercanviar coneixements i bones pràctiques en la dinamització de l'ús de la llengua catalana en els centres.