torna

Detall de la notícia

Imatge 2699297

Creix el nombre d'alumnes que cursen Batxillerat Artístic a Mallorca aquest curs

L’iniciativa de la Conselleria d’Educació i Universitat d’ampliar l’oferta de Batxillerat Artístic a tres centres més a l’illa de Mallorca per aquest curs 2016-2017 ha tingut una destacada resposta per part dels alumnes ja que  67 alumnes més que el curs passat cursen aquesta modalitat de Batxillerat. 

El nou curs compta amb una oferta més ampla d’aquests estudis a tres municipis que fins ara no la podien oferir. Es tracta de Calvià, Llucmajor i Marratxí, que els imparteixen per primera vegada, concretament als IES Calvià, IES Marratxí i IES LLucmajor. Aquests centres s’afegeixen als centres que ja l’oferien a Balears: a Mallorca: l’IES Berenguer d’Anoia (Inca); l’IES Josep Maria Llompart i l’IES Antoni Maura (Palma) i l’IES Mossen Alcover (Manacor). El Batxillerat Artístic a Menorca s’ofereix a l’Escola d'Art (Maò) i a Eivissa, a l’Escola d'Art (Sant Josep).

Amb aquesta actuació es diversifica l’oferta educativa, s’amplia el nombre de centres amb Batxillerat Artístic i sobretot, s’aconsegueix incrementar el número d’alumnes matriculats en aquest tipus de Batxillerat. En xifres, l’any passat cursaren Batxillerat d’Arts 440 alumnes i per aquest curs s’han matriculat 507, un total de 67 estudiants més. Cal destacar que l’augment dels centres que ofereixen aquesta especialitat també permet apropar l’oferta educativa als alumnes dels municipis de Calvià, Llucmajor i Marratxí que fins ara acudien a centres d’altres municipis.

La nova oferta de Batxillerat Artístic a les Illes Balears suposa un augment de grups i un increment de professorat. I una novetat respecte a l’any passat és que s’amplia l’oferta a distància de l’IES Antoni Maura, que impartirà a través d’aquesta via totes les matèries que no es puguin impartir en els centres per falta de matrícula i no sols les matèries artístiques sinó també la resta de matèries vinculades als altres dos batxillerats.

Recordem que el nou batxillerat d’arts que implanta la LOMCE ja no està dividit en dues vies com abans (abans eren Musica i Arts escèniques) sinó que s’estructura amb unes matèries comunes, unes troncals (una obligatòria i dues d’opció) i un ventall d’assignatures específiques que cada centre decideix oferir, segons la demanda. Les matèries que no puguin oferir els centres per no tenir suficient demanda, tal com s’ha explicat més amunt, es podran cursar a distància.