torna

Detall de la notícia

Imatge 2698924

Presentat al Parlament l'informe de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor corresponent a l'any 2015

En  audiència , el director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), Joan Marc Tur, ha lliurat a la presidenta del Parlament de les Illes Balears, María Consuelo Huertas, l’informe de les activitats de l’ODDM corresponent a l’any 2015. Es tracta del document que anualment elabora l’Oficina, en què es recull la seva activitat diària, organitzativa i funcional.
 
Durant l’any 2015, l’Oficina ha duit a terme 310 actuacions relacionades amb la defensa i el respecte dels drets dels menors de les Illes Balears. El 76 % d’aquestes actuacions han derivat en l’obertura d’un expedient (237 actuacions), mentre que el 24 % s’han resolt sense obertura d’expedient. Per tipologia d’actuacions, les més nombroses han estat les relacionades amb la informació (120 actuacions), seguides per la petició de col·laboració amb altres entitats i institucions (54 actuacions), les queixes i denúncies (50 actuacions), l’orientació (46 actuacions), els expedients administratius (37 actuacions) i la supervisió (3 actuacions). Pel que fa als àmbits d’actuació, que inclou la consulta i informació, l’orientació i les queixes i/o denúncies, s’ha treballat en els àmbits de la integració social i la protecció jurídica, la salut i el maltractament, l’educació i la cultura, el funcionament de les administracions i la informàtica i les noves tecnologies.

El defensor del menor, Joan Marc Tur, ha apuntat que en els darrers cinc anys s'ha registrat una tendència a l'alça en les denúncies i queixes relacionades amb qualsevol tipus de violència exercida sobre els menors d'edat (maltractament físic o psíquic, abús sexual, assetjament escolar o ciberassetjament) i que cada vegada hi ha més consciència a l'hora de denunciar aquests fets.
 
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que s’integra en la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, és l’òrgan que ha de vetlar per la defensa i la promoció dels drets del menor i té per objectiu desenvolupar i protegir els drets dels infants i joves menors de 18 anys de les Illes Balears.