torna

Detall de la notícia

Imatge 2696009

Mes d'un centenar de professors, tots els nins escolaritzats i 1 milió d'euros per a obres als centres d'Eivissa i Formentera en un any

El conseller Martí March ha comparegut avui en roda de premsa a la Delegació d’Educació per explicar el resultat de les reunions mantingudes avui amb els representants dels centres educatius de Can Misses, Poeta Marià Villangómez i IES Santa Maria.

Abans, però ha volgut fer un repàs de la situació educativa de les Pitiüses acompanyat de la Delegada d’Educació a Eivissa i Formentera, Margalida Ferrer i dels directors generals de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.

Els punts més destacats de la seva intervenció han estat els següents:

 • Defensa de la tasca duta a terme en tot el procés d’inici de curs per part de la delegada d’Educació a Eivissa i Formentera Margalida Ferrer i el seu equip.
 • Repàs de la situació en que l’actual equip es va trobar després de 4 anys de gestió de l’anterior govern:
  • Professorat:
   • El curs 2011/12, el primer curs del govern anterior hi havia 1.495 docents a les Pitiüses. El curs  següent va acomiadar 94 professors  i en acabar la legislatura, el curs 2014/15, tenia encara 23’5 professors menys que amb els que va començar-la, en total 1.471’5.
   • En dos cursos el Govern actual haurà incorporat gairebé 600 professors més a totes les Illes (114,5 a Eivissa i Formentera).
 • Escolarització:
  • A l’inici del passat curs es va aconseguir plaça per a tots els infants i el curs actual tots els alumnes de 3 anys estan escolaritzats.
  • Baixada de ràtios a 20/22 alumnes per aula a 4rt Educació Infantil.
  • Creació de 11 grups més a Eivissa i Formentera entre juny i setembre per assegurar l’escolarització fora de termini. Fins dia 15 de setembre s’han atès 311 sol·licituds fora de termini.
 • Infraestructures:
  • En un any la Conselleria d’Educació i Universitat ha invertit més d’1 milió d’euros a Eivissa i Formentera en reformes. Això equival a tot el que va invertir en 4 anys l’anterior govern. Aquest estiu s’han fet obres a 9 centres.
 • Atenció a la diversitat:
  • En els dos cursos hi ha hagut un increment de 16 professors més d’Atenció a la Diversitat a Eivissa i Formentera (8 PT, 0’5 AD i 7’5 AL), sense comptar els equips específics.
  • El curs actual per primera vegada Eivissa i Formentera hi haurà un Equip d'Alteració del Comportament (EAC) dotat amb dos especialistes per intervenir i assessorar a centres que tenen escolaritzat alumnes amb trastorns greus de conducta.
  • També per primera vegada es comptarà amb un Equip d'Avaluació de les Dificultats de Socialització i/o Comunicació (EADISOC) per assessorament alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) permanentment a Eivissa-Formentera
  • Reforç enguany de l’equip d’orientació (EOEP): 2 orientadors més i del Equip d’Atenció Primerenca: 1 orientador més.
  • No s’ha llevat cap auxiliar d’atenció a la diversitat (ATE). Hi ha el mateix nombre d'ATE a Eivissa i Formentera: 53 (50 Eivissa + 3 Formentera) que els anys anteriors.
  • Augment d’una Unitat Educativa Especial al Centre Ordinari (UEECO) a l’IES Cas Serres, per impartir l’etapa de Transició a la Vida Adulta adreçat a alumnes que presenten Necessitats Educatives Especials.
  • L’anterior govern va incrementar el nombre d’ATE mentre reduïa dràsticament el nombre de professorat (molt més car en ser especialitzat). L’actual equip no ha retallat els ATE i ha incrementat notablement el professorat.
 • Altres millores:
  • El nou curs comptarà amb 5 centres més que el curs passat amb escola matinera: 3 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa (en total 31 a Eivissa i 2 a Formentera).
  • Nou centres més que el curs passat oferiran enguany servei de menjador:  6 a Mallorca i 3 a Eivissa (20 en total a Eivissa)

Actualment les escoles de les Illes Balears compten amb un alt nivell d’inclusivitat, a la  franja més alta de totes les comunitats espanyoles,  ja que el 85% d’alumnes amb necessitats educatives de  les Illes estan escolaritzats a centres ordinaris. Aquest model d’escola inclusiva requereix una acció conjunta de tot l'equip docent del centre, no només dels recursos específics o els equips de suport ja que no és inclusiu tenir un alumne NEE amb un recurs que l'extreu de l'aula tota o la major part del temps.

Per això, des del Govern es posa al servei dels centres les Unitats Volants d’Acció Immediata (UVAI): Gaspar Hauser per a TEA (transtorns d’espectre autista), Nousis per material adaptat, ASNIMO per alumnes amb Sindrome de Down i ASPAS per alumnes amb discapacitat sensorial auditiva.

En els casos plantejats pel canvi de destí d’ATE que atenien alumnes amb discapacitat sensorial auditiva s’ha informat als pares i als centres que no és una funció d’aquests professionals i que la situació plantejada en aquests casos és extraordinària ja que no es produeix ni a Menorca ni a Mallorca. Degut a la situació creada entre aquests alumnes i els ATE que els han acompanyat des d’infantil s’ha decidit que en els propers dies s’incorporarà un especialista en Pedagogia Terapèutica (PT) amb llenguatge de signes que compartiran l’IES Santa Maria i el CEIP Poeta Marià Villangómez. El PT treballarà per proporcionar als alumnes amb discapacitat sensorial auditiva dels dos centres (2 alumnes al CEIP Poeta Marià Villangómez i 1 a l’IES Santa Maria) les habilitats i les eines necessàries per moure's amb autonomia. A més es revisarà el procés per retornar els ATE amb llenguatge de signes i s’incrementarà l’asssessorament d’ASPAS en els centres d’Eivissa, en el marc d’una actuaió global per millorar la situació dels alumnes amb deficiències auditives d’Eivissa i Formentera .

Actualment a Eivissa hi ha 20 centres que tenen un total de 28 alumnes amb discapacitat sensorial auditiva que estan totalment integrats als seus centres on es treballa de manera inclusiva. Amb el suport de tot l'equip docent dels centres que han de fer les adaptacions necessàries i de l'assessorament de la UVAI d'ASPAS que té conveniada a la Conselleria.

Quant al cas del CEIP Can Misses cal explicar que el centre compta amb 7 alumnes NESE menys que el curs passat i que compta amb la mateixa dotació de professorat especialista i un parell d’hores més d’ATE diàries de les que tenia.  Des del Servei d’Atenció a la Diversitat es considera que té la dotació necessària amb les dades actuals introduïdes. Si es detecten més necessitats, com es fa en tots els centres, es revisarà la dotació. 

Quant a les infraestructures, la Conselleria ja va explicar a la direcció del centre que el 2017 es farien les intervencions més urgents, entre les que s’inclou la instal·lació elèctrica, les barreres arquitectòniques i els banys. Si la disponibilitat pressupostària fa possible avançar-ho al darrer trimestre de 2016 Educació es va comprometre a fer-ho possible.