torna

Detall de la notícia

Imatge 2695344

Convocatòria de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques depenents

Són subvencionables les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i entitats públiques dependents, que han d’incorporar un monitor informatiu de l’energia generada.

La quantia de la subvenció és del 60%.

Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 7 de juny de 2018 fins l'11 d'octubre de 2018

 Àmbit temporal: les actuacions s'han d'haver iniciat a partir de la data de presentació de la sol·licitud i estar finalitzades abans de 28 de juny de 2019.