torna

Detall de la notícia

Imatge 2695344

Convocatòria de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques depenents

Són subvencionables les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i entitats públiques dependents, que han d’incorporar un monitor informatiu de l’energia generada.

La quantia de la subvenció és del 80% i a la sol·licitud cal indicar si la instal·lació es projecta per al 2017 o el 2018.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 15 de desembre de 2017

 Àmbit temporal: les actuacions s'han d'haver iniciat a partir de l’1 de gener de 2017 i estar finalitzades abans de 15/11/2017 per a la convocatòria de 2017 i 31/10/18 per a la convocatòria de 2018.