torna

Detall de la notícia

Imatge 2693689

Instal·lacions d'autoconsum (document aclaridor de 7 de juny de 2019)

Document del director general d’Energia i Canvi Climàtic de 7 de juny de 2019, pel qual s’aclareixen les particularitats per a la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica de petita potència (P≤100 kW) situades a les Illes Balears en subministraments elèctrics