torna

Detall de la notícia

Imatge 2693166

Comença un nou curs enfocat a l'èxit educatiu a tots els àmbits escolars de les Illes Balears

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat dels directors generals de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha presentat les línies mestres del nou curs 2016-2017.

Les Balears inicien el curs amb 164.835 alumnes i 14.721 docents distribuïts en 404 centres educatius. Des del principi de legislatura s’hauran recuperat prop de 600 places de professorat, 184 de les quals s’incorporen al nou curs (172 a la pública i 12 a la concertada).

Punts claus del nou curs:

- Més professors: 600 professors més en dos cursos per millorar ràtios i afavorir l’aprenentatge de l’anglès

- Baixada de ràtios: 20 alumnes per aula a 3 anys i millora a tots els nivells

- Menorca i Eivissa comptaran amb especialistes per atendre alumnes amb TEA i amb alteracions de conducta

- Ajudes més justes: 2.1 M euros en ajudes menjador per a gairebé 3 mil alumnes de centres públics i concertats.

- Gairebé 10 milions d’euros (9.892.123,64) a centres escolars des de principi de legislatura i fins a finals de 2016.

- Tot enfocat a l’èxit educatiu, amb el diàleg amb la comunitat educativa de les Illes Balears

El curs 2016-17 serà el curs en el que es concretin alguns dels elements claus de legislatura de la Conselleria d’Educació i Universitat:

- L’esforç per baixar ràtios a tres anys: Complint amb el que preveu l’Acord Marc de setembre de 2015, enguany s’han aplicat mesures per baixar les ràtios educatives a les Illes. L’acció més destacada ha tingut lloc a 4rt d’Educació Infantil, el nivell en que els alumnes de 3 anys s’incorporen al sistema educatiu, fixant les ràtios a les escoles públiques en 20 alumnes. Per aconseguir aquesta fita s’han incorporat 60 professors més al sistema educatiu, s’han creat nous grups i en els casos en que això no ha estat possible s’han afegit més professors a l’aula.

- D’una nova redacció i actualització dels ROCS (reglament organic de centres) de primària i Secundària. Es redactaran a través d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa.

- La planificació d’infraestructures: Al llarg del curs passat s’ha estat elaborant un pla d’infraestructures educatives tant per aquesta legislatura com per a anys posteriors tenint en compte les necessitats presents i futures del sistema educatiu. Es presentarà en les properes setmanes. Actualment s’estan tancant amb diferents ajuntaments de les illes convenis de col·laboració per agilitar la construccions de futurs centres nous a totes les illes.

- La convocatòria d’oposicions el 2017: amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla docent. A Balears hi ha un 31’6% d’interins mentre que la mitjana estatal és del 19%.

- Plans de Millora a 30 centres educatius de les Illes Balears (20 centres d’infantil i Primària i 10 IES) el curs 2016/17. Els Plans s’han elaborat per els propis centres i supervisat per l’Administració. L’experiència dels centres que participin en els plans de millora, fruit de l’avaluació dels resultats obtinguts, es convertiran en centres de referència per a la resta. Així, les experiències innovadores exitoses es podran fer extensives a d’altres centres.

- Unes ajudes de menjador ajustades a les necessitats reals: S’ha modificat integralment el sistema d’ajudes de menjador: incrementant el pressupost, obrint-les a la concertada i complint amb el compromís de que en començar el curs les famílies sàpiguen si són beneficiaris dels ajuts o no. Més de dos milions d’euros per a gairebé 3.000 alumnes.

- Una aposta per l’atenció a la diversitat. Conscients de la necessitat d’atendre els alumnes que requereixen una atenció específica, el nou curs incorporarà un equip específic per a la detecció i atenció als alumnes de Trastorns d’Espectre Autista (TEA), i ampliara el de tractament de l’Alteració del Comportament. Aquests equips comptaran amb especialistes a totes les illes, incorporant per primera vegada a les illes de Menorca i Eivissa.A més s’han coordinat esforços entre les Conselleries d’Educació i Universitat i la de Salut per atendre el infants amb malalties cròniques.

- El Pla d’Èxit Educatiu: Pla que recull les línies mestres de la Conselleria d’Educació i Universitat per a millorar els resultats educatius. Aquest mesura, que es presentarà pròximament, ja ha marcat bona part de les accions que aplica la Conselleria des del curs passat.

- Un front comú contra les revàlides de Secundària i Batxillerat. La Conselleria d’Educació i Universitat continua liderant iniciatives encaminades a paralitzar l’aplicació de la LOMCE. Al llarg dels propers mesos el conseller d’Educació i Universitat es reunirà amb els representants dels grups parlamentaris, comunitat educativa i sectors socials de les Illes per afavorir un front comú contra les revàlides. Cal recordar que les revàlides de Secundària i Batxillerat que, a diferència de les de l’Educació Primària, tenen un efecte acadèmic molt rellevant sobre els resultats dels alumnes ja que privaran d’una titulació als estudiants que malgrat hagin aprovat els 4 cursos d’ESO i els dos de batxillerat no passin l’avaluació final de 4rt d’ESO o de Batxillerat. A més en el cas de 4rt d’ESO, si no aproven la revàlida, només es podran matricular a cicles de Formació Professional Bàsica i en el cas de no aprovar la revàlida de Batxillerat no podran accedir a la Universitat ni a ensenyaments artístics superiors, ja que la nova normativa tan sols els dona la possibilitat d’accedir a un cicle de Formació Professional de grau superior.

- El camí cap el Pacte Educatiu: En aquests moments el document de Pacte Educatiu que es va signar sobre aquesta matèria entre Illes per un Pacte i el Govern de les Illes Balears, i que fou subscrit per nombroses entitats i col·lectius, inicia el seu debat al Consell Escolar de les Illes Balears i una vegada consensuat es farà arribar al Parlament.

* S'adjunta un document amb totes les xifres del curs 2016/17