torna

Detall de la notícia

Imatge 2693155

Comença un nou curs enfocat a l'èxit educatiu a tots els àmbits escolars de les Balears

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de bona part de l’equip de la Conselleria ha presentat avui matí les línies mestres del nou curs 2016-2017.

Les Balears inicien el curs amb 164.835 alumnes i 14.721 docents distribuïts en 404 centres educatius. Des del principi de legislatura s’hauran recuperat prop de 600 places de professorat, 184 de les quals s’incorporen al nou curs (172 a la pública i 12 a la concertada).

 

Punts claus del nou curs:

-  Més professors: 600 professors més en dos cursos per millorar ràtios i afavorir l’aprenentatge de l’anglès

-  Baixada de ràtios: 20 alumnes per aula a 3 anys i millora a tots els nivells

-  Menorca i Eivissa comptaran amb especialistes per atendre alumnes amb TEA i amb alteracions de conducta

Ajudes més justes: 2.1 M euros en ajudes menjador per a gairebé 3 mil alumnes de centres públics i concertats.

Gairebé 10 milions d’euros (9.892.123,64) a centres escolars des de principi de legislatura i fins a finals de 2016.

Tot enfocat a l’èxit educatiu, amb el diàleg amb la comunitat educativa de les Illes Balears

 

El curs 2016-17 serà el curs en el que es concretin alguns dels elements claus de legislatura de la Conselleria d’Educació i Universitat:

L’esforç per baixar ràtios a tres anys: Complint amb el que preveu l’Acord Marc de setembre de 2015, enguany s’han aplicat mesures per baixar les ràtios educatives a les Illes. L’acció més destacada ha tingut lloc a 4rt d’Educació Infantil, el nivell en que els alumnes de 3 anys s’incorporen al sistema educatiu, fixant les ràtios a les escoles públiques en 20 alumnes. Per aconseguir aquesta fita s’han incorporat 60 professors més al sistema educatiu, s’han creat nous grups i en els casos en que això no ha estat possible s’han afegit més professors a l’aula.

D’una nova redacció i actualització dels ROCS (reglament organic de centres) de primària i Secundària. Es redactaran a través d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa.

La planificació d’infraestructures: Al llarg del curs passat s’ha estat elaborant un pla d’infraestructures educatives tant per aquesta legislatura com per a anys posteriors tenint en compte les necessitats presents i futures del sistema educatiu. Es presentarà en les properes setmanes. Actualment s’estan tancant amb diferents ajuntaments de les illes convenis de col·laboració per agilitar la construccions de futurs centres nous a totes les illes.

La convocatòria d’oposicions el 2017: amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla docent. A Balears hi ha un 31’6% d’interins mentre que la mitjana estatal és del 19%.

Plans de Millora a 30 centres educatius de les Illes Balears (20 centres d’infantil i Primària i 10 IES) el curs 2016/17. Els Plans s’han elaborat per els propis centres i supervisat per l’Administració. L’experiència dels centres que participin en els plans de millora, fruit de l’avaluació dels resultats obtinguts, es convertiran en centres de referència per a la resta. Així, les experiències innovadores exitoses es podran fer extensives a d’altres centres.

Unes ajudes de menjador ajustades a les necessitats reals: S’ha modificat integralment el sistema d’ajudes de menjador: incrementant el pressupost, obrint-les a la concertada i complint amb el compromís de que en començar el curs les famílies sàpiguen si són beneficiaris dels ajuts o no. Més de dos milions d’euros per a gairebé 3.000 alumnes.

Una aposta per l’atenció a la diversitat. Conscients de la necessitat d’atendre els alumnes que requereixen una atenció específica, el nou curs incorporarà un equip específic per a la detecció i atenció als alumnes de Trastorns d’Espectre Autista (TEA), i ampliara el de tractament de l’Alteració del Comportament. Aquests equips comptaran amb especialistes a totes les illes, incorporant per primera vegada a les illes de Menorca i Eivissa.

A més s’han coordinat esforços entre les Conselleries d’Educació i Universitat i la de Salut per atendre el infants amb malalties cròniques.

El Pla d’Èxit Educatiu: Pla que recull les línies mestres de la Conselleria d’Educació i Universitat per a millorar els resultats educatius. Aquest mesura, que es presentarà pròximament, ja ha marcat bona part de les accions que aplica la Conselleria des del curs passat.

Un front comú contra les revàlides de Secundària i Batxillerat. La Conselleria d’Educació i Universitat continua liderant iniciatives encaminades a paralitzar l’aplicació de la LOMCE. Al llarg dels propers mesos el conseller d’Educació i Universitat es reunirà amb els representants dels grups parlamentaris, comunitat educativa i sectors socials de les Illes per afavorir un front comú contra les revàlides. Cal recordar que les revàlides de Secundària i Batxillerat que, a diferència de les de l’Educació Primària, tenen un efecte acadèmic molt rellevant sobre els resultats dels alumnes ja que privaran d’una titulació als estudiants que malgrat hagin aprovat els 4 cursos d’ESO i els dos de batxillerat  no passin l’avaluació final de 4rt d’ESO o de Batxillerat. A més en el cas de 4rt d’ESO, si no aproven la revàlida, només es podran matricular a cicles de Formació Professional Bàsica i en el cas de no aprovar la revàlida de Batxillerat no podran accedir a la Universitat ni a ensenyaments artístics superiors,  ja que la nova normativa tan sols els dona la possibilitat d’accedir a un cicle de Formació Professional de grau superior.

El camí cap el Pacte Educatiu: En aquests moments el document de Pacte Educatiu que es va signar sobre aquesta matèria entre Illes per un Pacte i el Govern de les Illes Balears, i que fou subscrit per nombroses entitats i col·lectius, inicia el seu debat al Consell Escolar de les Illes Balears i una vegada consensuat es farà arribar al Parlament.