torna

Detall de la notícia

CURS: El personal docent com a agent de coeducació

Objectius

• Assentar la igualtat al currículum educatiu per tal d’educar en igualtat.

• Proporcionar eines i recursos al professorat pel foment de l’educació en igualtat.

• Que professors i professores passin a ser agents actius i transformadors de les pràctiques sexistes que es donen dins el marc educatiu actual.

• Prevenir la Violència de Gènere i qualsevol tipus de discriminació en el centre educatiu.

• Reduir les bretxes de gènere (segregació horitzontal per sexe...) detectades a l’àmbit educatiu.

• Impulsar la figura d’agent coeducatiu en els centres educatius facilitant eines i estratègies d’actuació.

 Persones destinatàries:

Personal docent d’educació primària i secundaria de les Illes Balears.

Tindran preferència en l’accés a la formació el personal que formi part de: Equips directius, Agents de coeducació que formen part de la comissió de convivència de cada centre educatiu, Equips d’orientació.

Contingut:

Mòdul 1: La coeducació com a eina per la igualtat

 1. La societat patriarcal i l’androcentrisme
 2. Rols, estereotips, prejudicis i sexisme
 3. El procés de socialització
 4. La transmissió del sexisme en el marc escolar.
 5. Treballar una actitud crítica del professorat davant missatges estereotipats i la consciència de d’educació en gènere.

Mòdul 2: La gestió de la diversitat en el centre educatiu

 1. Què és la discriminació múltiple?
 2. Gènere i immigració
 3. Gènere i discapacitat
 4. La diversitat sexual 
 5. Eines per treballar la diversitat i detectar situacions de discriminació en el centre educatiu

Mòdul 3: L’educació afectivo-sexual des de la perspectiva de gènere i l’educació emocional

 1. La incorporació de l’educació afectivo-sexual en el centre educatiu
 2. La prevenció de la violència masclista en les relacions de parella a l’escola
 3. L’educació emocional per gestionar la salut afectiva i sexual.
 4. L’educació afectivo-sexual per a la coeducació.

Mòdul 4: La prevenció de la violència de gènere

 1. El per què de la violència de gènere i com prevenir-la
 2. Tipus de violència de gènere
 3. Les noves tecnologies i la violència
 4. Treballar una actitud crítica del professorat davant missatges estereotipats
 5. Eines per prevenir la violència de gènere en el centre educatiu

Mòdul 5: El professorat com a agent de canvi i coeducació

 1. La igualtat en la cultura del centre
 2. Elaboració, implementació i avaluació d’un Pla d’Igualtat

Formació semipresencial de 30 hores (20 hores presencials i 10 hores online)

Dates curs: del 17 d’octubre al 2 de desembre

Llocs: Palma, Manacor, Eivissa i Maó (30 places per edició)

Dates sessions presencials segons edició:

CEP Eivissa: 17, 24 d'octubre i 7, 14 i 21 de novembre

CEP Manacor: 18, 25 d'octubre i 8, 15 i 22 de novembre

CEP Maó: 21 d'octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre

CEP Palma: 20 i 27 d'octubre, 3, 10 i 17 de novembre

Horari: de 16h a 20h

Preinscripcions

Des del dia 9 fins al 19 de setembre a traves del portal del personal docent.

Formació amb reconeixement de crèdits pel Servei de Formació al Professorat.