torna

Detall de la notícia

Imatge 2684288

El Govern destina més de dos milions d'euros a les ajudes de menjador per al proper curs

7.420 alumnes han sol·licitat una ajuda de menjador per al proper curs 2016/17. Es tracta de més del doble de les ajudes sol·licitades el curs passat, que foren 3.188. El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat avui matí aquestes dades i ha anunciat que, davant l’augment de demanda, el Govern ha decidit incrementar l’import destinat a les ajudes de menjador per al curs 2016/17 fins a un total de 2.100.000 euros, es a dir, als 1.500.000 euros prevists inicialment s’ha fet una aportació extra de 600.000 euros.

Respecte a l’import destinat a aquestes ajudes el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha ressaltat que “En un primer moment teníem pressupostat una cantitat de 1’6 milions d’euros però degut a la demanda que ha hagut, s’està fent una modificació de crèdit en 600.000 euros. Aquesta modificació arriba de la Conselleria de Serveis Socials en funció a la Renda Social. Això també implica una col·laboració entre Conselleries i que la finalitat de la renda social també hi va en aquesta direcció”.            

Cal destacar que del total de sol·licituds, 4.083 corresponen a centres públics i 3.247 corresponen a centres concertats. Per illes: 6.355 són de Mallorca, 358 de Menorca i 707 d’Eivissa.

L’increment de la demanda es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes. Entre les principals novetats destaquen:

-  La recuperació i millora la inversió econòmica, ja que inicialment s’havia previst ja destinar-hi 1.500.000 euros, 400.000 euros més que el curs anterior. Ara aquesta dotació arriba als 2.100.000 €. En total, un milió més que el curs anterior.

-   S’ha millorat la gestió dels ajuts, ja que s’ha fet la convocatòria abans de que comenci el curs escolar. Avui, dia 1 de setembre, s’ha penjat el llistat provisional dels ajuts als centres educatius, de manera que les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.

-  Per primera vegada aquests ajuts han inclòs els centres concertats. D’aquesta manera es garanteix un tracte igualitari als alumnes independentment de si estudien a un centre públic o privat-concertat. 

 

L’augment del nombre de sol·licituds s’ha traduït també en un increment del nombre de beneficiaris. Així, s’ha passat de 1.842 beneficiaris el curs 2015/16 als 2.971 el curs 2016/17. D’aquest total, 1.043 seran alumnes de centres concertats i 1.933 de centres públics. El càlcul del nombre de beneficiaris que avui es publiquen a les llistes provisionals s’ha realitzat a partir del pressupost ampliat, del qual s’ha destinat 1.900.000 euros a ajudes de menjador per motius socioeconòmic, les majoritàries, i 200.000 euros ha ajudes de menjador per motius de transport (alumnes usuaris de transport escolar que han de dinar al centre).

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix:

- estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat durant el curs 2016/17

- ser usuari del servei de menjador  o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2016/17.

Per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics. Les quantitats oscil·len entre el màxim 740 euros i el mínim 317 depenent de la puntuació. Cada curs es constitueix una Comissió Avaluadora integrada pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa, la cap del Servei, un inspector d’educació, un director de centre públic i un de concertat, un representat de la COAPA i un funcionari de la Direcció General. La Comissió analitza les valoracions fetes pels centres, confecciona la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elabora l’informe que ha de servir de base per a la proposat de resolució.

Les dades de beneficiaris que avui es publiquen són provisionals, per tant el nombre i la distribució dels beneficiaris pot sofrir petites modificacions durant el procés de reclamacions.

Per calcular el tall de renda s’han pres en consideració aquelles famílies que com a màxim tenen un punt a l’apartat socioeconòmic i un punt a l’apartat familiar. El tall de renda seria 7350,36 euros.  

 S’ha de tenir present que en els darrers cursos s’havien retardat les convocatòries en les ajudes de menjador fins al punt que durant dos cursos aquesta convocatòria s’ha fet amb el curs acabat. De manera que els alumnes començaven el curs pagant el servei de menjador sense saber si serien beneficiaris dels ajuts.

 

Evolució beneficiaris servei menjador per tipus d’ajuda

 

Tipus d’ajuda

2014/15

2015/16

2016/17

Beneficiaris

Socioec.

1246

1570

2.596

Transport

187

296

375

Total

1433

1842

2.971

Pressupost

Total

800000

1100000

2.100.000

 

Beneficiaris per illes

 

Tipus d’ajuda

Mallorca

Menorca

Eivissa

Total

Beneficiaris

Socioec.

2.336

144

116

2.596

Transport

268

0

107

375

Total

2.604

144

223

2.971

 

 

Evolució del nombre de centres amb servei de menjador:

Any

2015-2016

2016/17

Mallorca

138

144

Menorca

15

15

Eivissa

17

27

Formentera

0

0

Total

170

179