torna

Detall de la notícia

Imatge 2679795

Convocatoria Centres Educatius Promotors de Salut

El programa Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears és una iniciativa de la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat que es va iniciar a l'any 2014, i pretén facilitar l’adopció, per part de tota la comunitat educativa, de models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

Finalitat: Que l’alumnat desenvolupi  al màxim les habilitats que possibilitin una millor cura de si mateixos i una major competència personal i social, amb la finalitat de prevenir  malalties i conductes de risc per a la salut i adquirir estratègies saludables per afrontar la vida i la gestió de situacions vitals de tot tipus: alimentació, benestar emocional, relacions afectives i sexuals, prevenció de riscs,...

Persones destinatàries: Tots els centres educatius adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, tant de titularitat pública com privada.

Reconeixement d'hores de formació permanent (excepte centres privats no concertats).

Contacte:

  • Sobre dubtes, suggeriments, assessorament o orientació sobre aspectes tècnics propis del programa:

Direcció General de Salut Pública - Conselleria de Salut i Consum 971 17 73 83, ext. 67545 / 971 17 66 65 / 971 17 73 60

  • Sobre aspectes de caràcter administratiu:

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa - Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca  971 17 77 81