torna

Detall de la notícia

Projecte d'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es crea el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca

D’acord amb l’anunci de la Secretària general de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 12 d’agost de 2016 (publicada en el BOIB núm. 110, de data 30 d’agost de 2016) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 16 de setembre de 2016, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte d’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es crea el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Aquest procés possibilita presentar al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.